100 Joer motoriséiert Landwirtschaft zu Lëtzebuerg

Exposition sur 100 ans d'agriculture motorisée au Luxembourg

Ausstellung über 100 Jahre motorisierte Landwirtschaft in Luxemburg

Exhibition on 100 years of motorized agriculture in Luxembourg